Frister

Noen av fristene blir flyttet til første arbeidsdag etter opplistet fristdato.

Januar

 • 5. Januar – A-melding for desember
 • 10. Januar – Etterrapportering avløsertilskudd
 • 15. Januar – Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk (6. Termin)
 • 31. Januar – Innlevering av aksjonærregisteroppgaven

Februar

 • 5. Februar – A-melding for januar
 • 10. Februar – Innlevering av MVA-melding og betaling (6. Termin)
 • 15. Februar – Betaling av forskuddsskatt upersonlig skatteyter
 • 15. Februar – Innsending av skjema «Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted»

Mars

 • 5. Mars – A-melding for februar
 • 10. Mars – Innlevering av mva-melding for årstermin
 • 15. Mars – Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)
 • 15. Mars – Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)
 • 15. Mars – Søknadsfrist for produksjonstilskudd (Telledato 1. mars)

April

 • 5. April – A-melding for mars
 • 10. April – Innlevering av MVA-melding og betaling (1. Termin)
 • 10. April – Innlevering av MVA-melding primær og betaling
 • 15. April – Betaling av forskuddsskatt upersonlig skatteyter
 • 30. April – Skattemelding for lønnsmottaker og pensjonister

Mai

 • 5. Mai – A-melding for april
 • 15. Mai – Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)
 • 31. Mai – Skattemelding for AS
 • 31. Mai – Skattemelding for selvstendig næringsdrivende
 • 31. Mai – Betaling av tilleggsforskudd

Juni

 • 5. Juni – A-melding for mai
 • 10. Juni – Innlevering av MVA-melding og betaling (2. Termin)
 • 15. Juni – Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (2. termin)
 • 30. Juni – Frist for fastsetting av årsregnskap

Juli

 • 5. Juli – A-melding for juni
 • 15. Juli – Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)
 • 31. Juli – Innlevering av årsregnskap til Regnskapsregisteret

August

 • 5. August – A-melding for juli
 • 31. August – Innlevering av MVA-melding og betaling (3. Termin)

September

 • 5. September – A-melding for august
 • 15. September – Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)
 • 15. September – Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

Oktober

 • 5. Oktober – A-melding for september
 • 10. Oktober – Innlevering av MVA-melding og betaling (4. Termin)
 • 15. Oktober – Søknadsfrist for produksjonstilskudd (Telledato 1. oktober)
 • 15. Oktober – Regionalt miljø program Rogaland og Vestland

November

 • 5. November – A-melding for oktober
 • 15. November – Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

Desember

 • 1. Desember – Frist for søknad om årstermin MVA
 • 5. Desember – A-melding for november
 • 10. Desember – Innlevering av MVA-melding og betaling (5. Termin)
 • 15. Desember – Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)